Het Netwerk Katholieke Vrouwen organiseert een ontmoetingsmiddag rond het thema ‘zingeving en ons leven van alledag’. Welke vragen over zingeving stel je jezelf tussen het opvoeden van je kinderen door of bij het aangaan van relaties privé en in je werk? En met wie heb je het daarover?

zie Uitnodiging