Geertje de Vries Zij gelooft, zij anders – 20 jaar oecumenische vrouwensynode uitgeverij Narratio, ISBN 9789052638058, €12,50

Deze bundel biedt een overzicht van de thema’s en onderwerpen die belangrijk zijn geweest en snijdt agendapunten aan voor de toekomst. In interviews en artikelen komen vrouwen aan het woord die aan de basis hebben gestaan van het ontstaan van de synode, of die in de loop van de tijd op de synode een plek hebben gevonden om hun droom te verwoorden.