ruth_plezier

Plezier tijdens de workshop – foto Trees van Montfoort

Workshopleiding: Janneke Stegeman
Verslag: Helene Timmers
Zie ook de aankondiging

Vantevoren schreef ik me al in voor de workshop over het bijbelboek Ruth. ’s Morgens bij de workshoppresentaties vertelt Janneke dat ze theatersport wil inzetten. Spannend!

Na een korte opwarming gaan we het verhaal van Ruth uitspelen. We zitten in een grote kring, iemand stapt naar het midden en is Naomi die het plan opvat om terug te keren naar Israël. Anderen springen in wanneer het verhaal erom vraagt en …

langzamerhand ontvouwt zich het verhaal. Ruth en Orpah, de arbeiders, de ontmoeting met Boaz….
We spelen nog eens, binnen 3 minuten en nog eens binnen een minuut, om tot de essentie van het verhaal door te dringen.

 

Vervolgens vertelt Janneke over het boek Ruth aan de hand van twee aspecten: gender en de losser.
Om te beginnen worden Naomi en Ruth opvallend genoeg soms aangeduid met mannelijke voornaamwoorden of suffixen.
Janneke geeft hier een paar mogelijke verklaringen voor:
–    Ruth en Naomi nemen mannelijke rollen aan. Zo gaan ze samen op reis en Ruth is degene die in het voedsel voor beiden voorziet.
of:

ruth_dynamiek

Theatersport – foto Trees van Montfoort


–    Naomi had liever een man of een zoon gehad om voor haar te zorgen. Deze man had het land in bezit kunnen nemen.
Ten tweede de ‘losser’. De functie van deze losser is om bezit veilig te stellen voor de toekomst. Als iemand noodgedwongen grond moest verkopen, dan liever aan een familielid, zodat hij het later terug zou kunnen kopen.
Dankzij het systeem van lossers is het heel moeilijk is om grootgrondbezitter te worden en grondspeculatie wordt onmogelijk doordat het land binnen de familie blijft.  
Dit systeem roept vragen op hoe wij in deze tijd omgaan met bezit; hoe komt het dat al het bezit is verdeeld over een kleine groep?

Hoe zat het nou precies met de keuzevrijheid en economische afhankelijkheid van Ruth?
In twee groepen praten we verder. We stellen kritische vragen aan Ruth: waarom heb je niet gewoon werk gezocht? Heb jij zelf ook voordeel van een huwelijk met Boaz? En Ruth stelt kritische vragen aan ons: bestaat trouw en opoffering nog? Is bij jullie nog steeds de man de stamhouder, ook al heb je vrije keuze?

ruth_viering

Angela Merkel, Ruth, Boaz, Oprah tijdens de slotvieirng – foto Trees van Montfoort

Tenslotte spelen we het verhaal nog een keer, met maar twee personages: Ruth en Boaz. Beiden krijgen in ons spel een sterke vrouw als adviseur. Dat worden Angela Merkel en Oprah (die – heel toepasselijk – eigenlijk Orpah genoemd zou worden).
Ruth ziet het eerst niet zo zitten om met een oudere man onder de dekens te kruipen. Dankzij het inzicht dat Oprah weet te verschaffen in Boaz’ karakter en de strategische adviezen van Angela gaat ze de voordelen zien en weet ze met een slim spel Boaz (en zijn land!) aan zich te binden.