Meneer de Weldoener:

macht, afhankelijkheid en duurzaamheid in het boek Ruth

Het bijbelboek Ruth is niet voor niets het boek dat hoort bij Shavu’oth, het joodse feest dat van oudsher het oogstfeest was. En met die oogst komt de vraag naar de economische verdeling daarvan. Economisch in de zin van goed beheer van de (wereld)huishouding die zorgt voor allen die ertoe behoren en schaarse goederen eerlijk verdeelt. In het boek Ruth liggen de schaarse goederen letterlijk voor het oprapen. En er gaat geen korenaar verloren. Duurzaam dus, en iedereen heeft toegang tot de oogst. Maar is er werkelijk sprake van (sociale) duurzaamheid?

We gaan het boek Ruth kritisch lezen met oog voor de machtsverhoudingen en het element van duurzaamheid in het verhaal.

Janneke Stegeman

is op dinsdag 14 januari 2014 gepromoveerd op haar proefschrift Decolonizing Jeremiah: Narratives, Conflict and Identity in Religious Tradition. Ze analyseert daarin onder andere de Palestijns-Christelijke en Israëlisch-Joodse interpretaties van Jeremia 32. Die tekst over God, land en volk wordt binnen het Zionisme gebruikt om het Joodse recht op land te funderen. Janneke beschouwt Jeremia 32 als gelaagde tekst waarin verschillende stemmen aan het woord komen en elkaar bestrijden. Ze beargumenteert dat juist zo’n tekst een zinnig gesprek op gang kan brengen over verschillende interpretaties en over de vraag wie er wel en niet bij ‘ons’ horen. De promotieplechtigheid wordt voorafgegaan door het minisymposium ‘Warning: this text may cause serious harm’ Exegetes and their responsibility.

Meer info

Promotie
Blog Janneke in Jeruzalem