Workshop

Als we niet meer geloven in het economische bouwwerk van banken en bonussen, wat voor alternatieven hebben we dan? Nieuwe initiatieven zien het licht en bestaande informele systemen komen in de schijnwerpers. Kasmoni is zo’n bestaand informeel spaar- en kredietsysteem met vrouwen als kashouders. Het ontstond onder de slaven in Suriname om te kunnen overleven in een uiterst schamel bestaan. Surinamers brachten het mee naar Nederland en gebruikten het om in de nieuwe omgeving hogerop te komen. En het wordt nog steeds gebruikt, voor materiële zaken, maar ook om je te kunnen ontplooien.

In de eerste helft van de workshop ligt de nadruk op informatieverstrekking. Wat is kasmoni? Onder welke voorwaarden werkt zo’n alternatief systeem? Welke rol speelt de kasvrouw? Het tweede deel van de workshop bestaat uit een kasmoni-rollenspel waaraan 10-12 deelnemers meedoen, terwijl de anderen analyseren wat er gebeurt.

Aspha Bijnaar

is sociologe. Ze is in 2002 gepromoveerd op het proefschrift “Kasmoni, spaarzame levensgenieters in Suriname en Nederland”. Ze werkt als projectmanager bij NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis.

Meer info

Kasmoni (wikipedia)
Aspha Bijnaar bij NiNsee