workshop geloof en duurzaamheid – aankondiging

Meditatief-creatieve workshop geloof en duurzaamheid

Wat heeft mijn persoonlijk geloof te maken met mijn visie op duurzaamheid en wat heeft dit voor implicaties in mijn leven? Met deze vraag gaan we aan de slag in deze workshop. We gaan bij ons zelf te rade en proberen dit op creatieve wijze voor onszelf vorm te geven. En hopelijk zet dat ons weer aan tot verdere actie in ons leven.

Jutta Eilander-van Maaren

Jutta Eilander (33) is werkzaam als jongerenpastor in de Oud-Katholieke Kerk Nederland. Ze werkt daar op landelijk, regionaal en parochieel niveau om het jongerenwerk te promoten, aan te sturen en waar nodig van nieuw elan te voorzien. Daarnaast is ze persoonlijk aanspreekpunt voor de jongeren en verantwoordelijk voor de jongerenwebsite en Facebookpagina.

Naast Theologie (MA) studeerde Jutta ook Sociaal Pedagogische Hulpverlening en was een aantal jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment studeert ze aan het Oud-Katholiek Seminarie.

Meer info

Website van de oud-katholieke jongeren
Jutta Eilander (interview)

Archieven

%d bloggers liken dit: