workshop basisinkomen – aankondiging

Basisinkomen voor iedereen – zonder voorwaarden vooraf!!

Over een paar jaar zal er in Zwitserland een referendum worden gehouden over de invoering van een basisinkomen voor iedereen zonder voorwaarden vooraf.  100.000 Zwitsers hebben daar in  een petitie om gevraagd. Ook in Duitsland is er een levendige discussie over dit idee: een basisinkomen voor iedereen zonder voorwaarden vooraf.  Feministische economen, ethicae en theologen roeren zich nadrukkelijk in de discussie rondom dit voorstel. Zij zien dit als een zeer goede optie om te komen tot een andere economische ordening, waarin ‘allen zorgen voor wie hulp behoeven en ’t brood verdienen met x aantal uren werk’.

In Nederland is het echter stil.

In deze workshop wordt deze stilte doorbroken. Na een presentatie over het concept ‘een basisinkomen voor iedereen zonder voorwaarden vooraf’ zullen we aan de hand van stellingen verder doorpraten. Ten slotte bekijken we of en hoe we in Nederland de discussie over dit onderwerp kunnen openen.

Anne-Claire Mulder

is universitair docent Vrouwen- en Genderstudies Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.

Zij heeft onderzoek gedaan naar de kracht en zwakten van het netwerkmodel van de Oecumenische Vrouwenbeweging voor het veranderen van kerken.

Meer info

Basisinkomen (wikipedia)
Argumenten basisinkomen
Anne-Claire Mulder

Archieven

%d bloggers liken dit: