Wijding van vrouwen weer op de agenda gezet

In mei 2014 was het 20 jaar geleden dat de brief Ordinatio Sacerdotalis verscheen van Johannes Paulus II, waarin hij de deur sloot voor het wijden van vrouwen. Een internationaal netwerk voor wijding van vrouwen voerde daarom onlangs een brievenactie om dit onderwerp opnieuw op de agenda te krijgen. Het Vaticaan nam meer dan 700 brieven in ontvangst. Zie voor meer informatie de website van Mariënburg, de Vereniging van Kritisch Katholieken en die van Women’s Ordination Worldwide.

Archieven