“Wilhelmina Drucker (1847-1925) was veruit de radicaalste, invloedrijkste, intrigerendste feministe van de Nederlandse vrouwenbeweging,” zo opent de onlangs opgerichte website van de Wilhelmina Drucker Fundatie. Met de website wil zij alle beschikbare informatie over Wilhelmina Drucker samenbrengen en beschikbaar stellen. Neem eens een kijkje op de website!