Felicia Dekkers (red.) Bid, werk, zing, huil, lach, vecht en verwonder je…! Wat de zusters Augustinessen van Heemstede willen doorgeven…  Berne Media | Uitgeverij Abdij van Berne
ISBN 978 90 8972 000 9  | NUR  711 96 pagina’s prijs: € 7,95
paperback | formaat 17 x 11,5 cm  Verkrijgbaar via berneboek.com

Wat willen we doorgeven aan jongere generaties, zo vroegen de zusters Augustinessen van Heemstede zich af? Wat is ons ‘geestelijk testament’? Wat zijn onze bronnen?
Zeven werkwoorden ontleend aan een lied van Ramses Shaffy vormden het uitgangspunt voor de onderlinge gesprekken: bidden, werken, zingen, huilen, lachen, vechten en je verwonderen.
Hieruit is dit meditatieboekje ontstaan met beeldmateriaal (historisch en nieuw) en korte teksten ter inspiratie, de ‘zustertweets…’