Waait de Geest nog even vrij? – Maaike de Haardt

Tine Halkes (1985)

Workshop

Een workshop over het feministisch theologisch erfgoed van Catharina Halkes in deze tijd. Wat waren Halkes theologische visioenen en cultuurkritische gedachten? Wat betekenen ze vandaag de dag ,voor volgende en nieuwe generaties vrouwen en mannen die toch in andere tijden leven? Zijn er vertalingen nodig om het vroege feministisch theologische vuur op aanspreekbare wijze in onze tijd brandende te houden? En welke? In deze workshop gaan we daar naar op zoek. De titel is ontleent aan een dierbare uitspraak van Tine Halkes over de Geest: ‘Zij waait waarheen zij wil.”

Maaike de Haardt

Maaike de Haardt is hoogleraar Religie en Gender/Feministische Theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze verzorgde jarenlang de Open Studiedagen Feministische Theologie. Ze is met name geïnteresseerd in de ontwikkeling van een theologie waarin het alledaagse een grote rol speelt.