Wereldgebedsdag voor vrouwen is de oudste oecumenische beweging ter wereld. Elk jaar wordt de viering voorbereid door vrouwen uit zeer verschillende kerken. Elk jaar voorbereid door een ander land ergens in de wereld. Zo kwamen er vieringen uit Zuid- Afrika, Papoea Nieuw Guinea, Frankrijk, Polen, Filipijnen, Chili en nog veel andere landen.  Wereldgebedsdag wordt elk jaar de eerste vrijdag in maart gevierd. Het gebed gaat dan in 24 uur de wereld rond.

Europese conferentie in Nederland  
Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag bestaat uit ruim tien vrouwen uit zeer diverse kerken uit heel Nederland.
Het Comité organiseert dit jubileumjaar een Europese conferentie van een week in Lunteren. Nu al hebben zo’n zeventig  vrouwen uit heel Europa zich opgegeven en er komen er nog steeds bij.
De conferentie vindt plaats van 12 tot met 18 juni in congrescentrum De Werelt in Lunteren.

Open dag
Op donderdag 13 juni is iedereen, mannen en vrouwen, welkom in Lunteren. Wel wordt gevraagd om in het zwart te komen om je solidair te tonen met onderdrukte en mishandelde vrouwen.  Dan zal er informatie zijn over Zimbabwe, het land  dat centraal staat. Vrouwen uit Zimbabwe hebben het materiaal geleverd voor de vieringen.

Op zondag 16 juni is ook iedereen welkom om 10 in de zondagse viering waarin voor zal gaan de Commissionar van het Leger des Heils in Nederland mevrouw Tvedt. De voertaal is Engels.

Voor meer informatie zie de website: www.wereldgebedsdag.nl