Vrouwensynode

De Oecumenische Vrouwensynode streeft vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving naar rechtvaardigheid op het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur. Hiertoe wil zij een landelijk platform bieden aan een bonte verzameling vrouwen die actief zijn op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij.

Concreet betekent dat, dat ze vrouwen die zich met deze thematiek bezighouden probeert samen te brengen om zo te zorgen voor wederzijdse inspiratie en, waar wenselijk, de bundeling van krachten. Met het kwartaalblad, de website, de social media en de synodedagen die de Vrouwensynode organiseert, wil ze gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en ervaring en kennis uit te wisselen.

Het visioen van de Vrouwensynode is een wereld waarin in veelkleurigheid van godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en seksuele voorkeur, kortom in gerechtigheid wordt samengeleefd. In het bijzonder richt de Vrouwensynode zich hierbij op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk.

Lees meer over de Synodes

Achtergrondinfo

meer informatie over vrouwen/economie/duurzaamheid: nieuwe artikelen (15 januari) uit de papieren Nieuwsbrief van de Vrouwensynode: Arme vrouwen ontmoeten politici - verslag van Trees van Montfoort De toekomst die wij willen - verslag van Marjolein Tiemens-Hulscher...

Lees meer
workshop geloof en duurzaamheid

workshop geloof en duurzaamheid

Aan het werk - foto © mariean schut

Aan het werk – foto © mariean schut

Workshopleiding: Jutta Eilander
Verslag: Marianne Molenaar
Zie ook de aankondiging

‘Ik wil wat mij gegeven wordt zo goed mogelijk doorgeven’

Jutta Eilander neemt ons in haar creatief-meditatieve workshop mee op een zoektocht naar de relatie tussen geloof en duurzaamheid. De zaal ziet er vrolijk uit: een roze kleed op tafel, tubes verf, tijdschriften her en der verspreid. Eén voor één komen we binnendruppelen en wachten we op wat komen gaat. Eigenlijk wel lekker om iets te doen, na al dat denken van vanmorgen. Maar niet voordat we opgeschrikt worden met een gedicht:

Lees meer
workshop Kasmoni

workshop Kasmoni

Uitleg over kasmoni - foto © mariean schut

Uitleg over kasmoni – foto © mariean schut

Workshopleiding: Aspha Bijnaar
Verslag: Lisa Borgerhoff van den Bergh
Zie ook de aankondiging

Buiten lijkt het zomer, maar het stralende middelpunt van deze workshop is Aspha Bijnaar.  Deze energieke dame onderwijst ons vanmiddag in ‘kasmoni’. Een eeuwenoud informeel banksysteem dat ervoor zorgde dat zij in Nederland kon gaan studeren en uiteindelijk promoveerde op deze spaartraditie in Suriname en Nederland.

Lees meer
workshop Ruth

workshop Ruth

ruth_plezier

Plezier tijdens de workshop – foto Trees van Montfoort

Workshopleiding: Janneke Stegeman
Verslag: Helene Timmers
Zie ook de aankondiging

Vantevoren schreef ik me al in voor de workshop over het bijbelboek Ruth. ‘s Morgens bij de workshoppresentaties vertelt Janneke dat ze theatersport wil inzetten. Spannend!

Na een korte opwarming gaan we het verhaal van Ruth uitspelen. We zitten in een grote kring, iemand stapt naar het midden en is Naomi die het plan opvat om terug te keren naar Israël. Anderen springen in wanneer het verhaal erom vraagt en …

Lees meer

napraten over de lezing

Verschillende generaties - foto © Mariean SchutNapraten met Anneleen Decoene
Verslag: Janneke van der Veer

Waarom is feministische theologie nodig? De lezing van Decoene vormde een helder en zeer welkom antwoord op deze vraag. In deze workshop scherpten we dit antwoord op een aantal punten aan door middel van een groepsgesprek.

Allereerst viel op dat er verschillende generaties deelnamen aan het gesprek. Waar de oudere generatie nog heeft gestreden om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij, wordt gelijkwaardigheid door de jongere generatie vrouwen vaak beschouwd als…

Lees meer
hoofdlezing: lastige vragen

hoofdlezing: lastige vragen

Anneleen Decoene - foto Trees van Montfoort

Anneleen Decoene – foto Trees van Montfoort

Lezing: Anneleen Decoene
Verslag: Joanne Seldenrath
Tekst van de lezing
Zie ook de aankondiging

Hoofdlezing: lastige vragen
Om te geloven in duurzame economie moet je goed gek zijn, zegt Anneleen Decoene. Zij geeft de hoofdlezing; in haar workshop wordt daarover nagepraat. Ze ontmaskert de manieren waarop het liberalisme feminisme neutraliseert. Het heet dat het doel van feminisme is bereikt…

Lees meer

Nieuwsbrief

Word abonnee!

Archief