Vrouwensynode

De Oecumenische Vrouwensynode streeft vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving naar rechtvaardigheid op het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur. Hiertoe wil zij een landelijk platform bieden aan een bonte verzameling vrouwen die actief zijn op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij.

Concreet betekent dat, dat ze vrouwen die zich met deze thematiek bezighouden probeert samen te brengen om zo te zorgen voor wederzijdse inspiratie en, waar wenselijk, de bundeling van krachten. Met het kwartaalblad, de website, de social media en de synodedagen die de Vrouwensynode organiseert, wil ze gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en ervaring en kennis uit te wisselen.

Het visioen van de Vrouwensynode is een wereld waarin in veelkleurigheid van godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en seksuele voorkeur, kortom in gerechtigheid wordt samengeleefd. In het bijzonder richt de Vrouwensynode zich hierbij op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk.

Lees meer over de Synodes

Verslagen Vrouwensynode 2017

De verslagen van de lezingen en workshops op de Vrouwensynode 2017 Lezing "Paternalisme voorbij – een zorgeloos feministisch gedachtenexperiment" door Janneke Stegeman Napraten over de lezing van Janneke Stegeman WorkshopWaait de Geest nog even vrij? Maaike de Haardt...

Lees meer
Verborgen Vonk en Stemexpressie – Jeanette Mennes

Verborgen Vonk en Stemexpressie – Jeanette Mennes

Verborgen Vonk en Stemexpressie - Jeanette Mennes Workshop Jouw verborgen Vonk in beeld (zaterdagmiddag) Do you care als vrouw? Wat is jouw hartelijk handelen in deze wereld? In 1,5 uur maakt Jeanette Mennes je als kunsten_nar wakker voor jouw verborgen vonk. Stap...

Lees meer
Rode Tent – Berthe van Soest

Rode Tent – Berthe van Soest

Rode Tent - Berthe van Soest Workshop Een Rode Tent hoeden (zondagmorgen) Sinds drie jaar zijn op allerlei plekken in Nederland ‘Rode Tenten’. In een Rode Tent komen vrouwen eens per maand samen om te rusten en op te laden. Het is een manier om voor jezelf te zorgen....

Lees meer
De reis van Ruth in jou – Judith Mirjam Schoon

De reis van Ruth in jou – Judith Mirjam Schoon

De reis van Ruth in jou - Judith Mirjam Schoon Workshop De workshop is een innerlijke reis. Een reis over de grens op weg naar nieuw land. Het gaat over de vreemdeling in jou. Over het nieuwe land waar je heen wilt en wat je daarin tegenkomt aan kracht en ook aan...

Lees meer
Een warme jas – Ineke Ludikhuize

Een warme jas – Ineke Ludikhuize

Een warme jas - Ineke Ludikhuize Workshop Hoe kijk jij aan tegen het zorgen voor naasten? Is het als het op je weg komt je plicht (zorgen voor oude ouders of een chronisch zieke partner bijvoorbeeld), doe je het met liefde of … Denk je dat dit soort zorg steeds meer...

Lees meer
Naastenliefde en de 21e eeuw – Haydy Nelson

Naastenliefde en de 21e eeuw – Haydy Nelson

Naastenliefde en de 21e eeuw - Haydy Nelson via SIZZLE< Workshop Vrouwen hebben altijd zorg verleend vanuit de traditionele naastenliefde, de zorg voor gezin, ouders, schoonouders en hulpbehoevende familie. Zij vormden de beschermjassen. De vergrijzing in onze tijd...

Lees meer
Vrouwenpower – Annemarie van den Brink

Vrouwenpower – Annemarie van den Brink

Vrouwenpower - Annemarie van den Brink Workshop Een creatieve schrijfworkshop over Vrouwenpower: de kracht van vrouwen onderweg, passend bij het thema “Vrouw en vluchteling”. De workshop bestaat uit verschillende creatieve schrijfopdrachten. Met citaten en foto’s van...

Lees meer
Het verhaal van Veronique

Het verhaal van Veronique

Het verhaal van Veronique Workshop Veronique is vluchteling en zij vertelt over haar ervaringen in ons land, hoe ze hier behandeld wordt en hoe ze haar weg vindt in de Nederlandse samenleving. Bij de workshop is ook Marieke Sillevis Smitt aanwezig. Marieke is...

Lees meer

Nieuwsbrief

Word abonnee!

Archieven