De Oecumenische Vrouwensynode

De Oecumenische Vrouwensynode streeft vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving naar rechtvaardigheid op het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur. Hiertoe wil zij een landelijk platform bieden aan een bonte verzameling vrouwen die actief zijn op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij.

Concreet betekent dat, dat ze vrouwen die zich met deze thematiek bezighouden probeert samen te brengen om zo te zorgen voor wederzijdse inspiratie en, waar wenselijk, de bundeling van krachten. Met het kwartaalblad, de website, de social media en de synodedagen die de Vrouwensynode organiseert, wil ze gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en ervaring en kennis uit te wisselen.

Het visioen van de Vrouwensynode is een wereld waarin in veelkleurigheid van godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en seksuele voorkeur, kortom in gerechtigheid wordt samengeleefd. In het bijzonder richt de Vrouwensynode zich hierbij op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk.

Bestuur Oecumenische Vrouwensynode

Het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode bestaat op dit moment uit vijf vrouwen:

  • drs. Rebecca Onderstal, voorzitter
  • drs. Fieke Klaver, bestuurslid netwerken
  • dr. Evelyne Verheggen, secretaris
  • mw. Dullyna van den Herik, penningmeester
  • prof. dr. Monique van Dijk – Groenenboer
  • pastoor Joke Kolkman

  • dra. Martina Heinrichs

Als bestuur komen we ongeveer eens in de zes weken samen om te vergaderen over de actuele stand van zaken rondom vrouw en geloof in Nederland en daarbuiten. Ook plannen en evalueren we activiteiten op dit vlak en zoeken we contact met zuster-organisaties. Naast nuttig zijn de vergaderingen ook leerzaam en leuk: er wordt ook veel gelachen!

Redactie ZijSpiegel

De redactie van het kwartaalblad ZijSpiegel bestaat uit:

  • Joanne Seldenrath, eindredacteur
  • Haydy Nelson
  • Martina Heinrichs