Vrouwensynode

De Oecumenische Vrouwensynode streeft vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving naar rechtvaardigheid op het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur. Hiertoe wil zij een landelijk platform bieden aan een bonte verzameling vrouwen die actief zijn op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij.

Concreet betekent dat, dat ze vrouwen die zich met deze thematiek bezighouden probeert samen te brengen om zo te zorgen voor wederzijdse inspiratie en, waar wenselijk, de bundeling van krachten. Met het kwartaalblad, de website, de social media en de synodedagen die de Vrouwensynode organiseert, wil ze gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en ervaring en kennis uit te wisselen.

Het visioen van de Vrouwensynode is een wereld waarin in veelkleurigheid van godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en seksuele voorkeur, kortom in gerechtigheid wordt samengeleefd. In het bijzonder richt de Vrouwensynode zich hierbij op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk.

Lees meer over de Synodes

Verslagen Vrouwensynode 2017

De verslagen van de lezingen en workshops op de Vrouwensynode 2017 Lezing "Paternalisme voorbij – een zorgeloos feministisch gedachtenexperiment" door Janneke Stegeman Napraten over de lezing van Janneke Stegeman WorkshopWaait de Geest nog even vrij? Maaike de Haardt...

Lees meer

Take care. You know how – Halina van der Spiegel

Take care. You know how - Halina van der Spiegel Lichaamsgerichte workshop Wanneer je zowel de blinde als de dove laat spreken, krijg je een meer compleet beeld van de werkelijkheid. Zo is het ook met lichaam en geest (verstand), laat ze beiden aan het woord om meer...

Lees meer

Waait de Geest nog even vrij? – Maaike de Haardt

Waait de Geest nog even vrij? - Maaike de Haardt Workshop Een workshop over het feministisch theologisch erfgoed van Catharina Halkes in deze tijd. Wat waren Halkes theologische visioenen en cultuurkritische gedachten? Wat betekenen ze vandaag de dag ,voor volgende en...

Lees meer
Met hart en ziel -zangworkshop- Hanna Rijken

Met hart en ziel -zangworkshop- Hanna Rijken

Met hart en ziel - Hanna Rijken Zangworkshop In deze workshop stemmen we met hart en ziel in met de lofzang van Hanna en de lofzang van Maria (het Magnificat). Ook zingen we een hymne van de 12e eeuwse mystica Hildegard von Bingen. We stemmen in en zingen door:...

Lees meer

Een duurzame massage – Marjan Bosch

Een duurzame massage: speels denken over duurzaam huishouden - Marjan Bosch Workshop Een onderzoekende, reflecterende, speelse benadering van duurzaamheid in je huishouden. Waar ben je blij mee? Wat zou je anders willen? Wat staat je in de weg? Deze workshop biedt, in...

Lees meer

Nieuwsbrief

Word abonnee!

Archief