Vrouwensynode

De Oecumenische Vrouwensynode streeft vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving naar rechtvaardigheid op het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur. Hiertoe wil zij een landelijk platform bieden aan een bonte verzameling vrouwen die actief zijn op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij.

Concreet betekent dat, dat ze vrouwen die zich met deze thematiek bezighouden probeert samen te brengen om zo te zorgen voor wederzijdse inspiratie en, waar wenselijk, de bundeling van krachten. Met het kwartaalblad, de website, de social media en de synodedagen die de Vrouwensynode organiseert, wil ze gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en ervaring en kennis uit te wisselen.

Het visioen van de Vrouwensynode is een wereld waarin in veelkleurigheid van godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en seksuele voorkeur, kortom in gerechtigheid wordt samengeleefd. In het bijzonder richt de Vrouwensynode zich hierbij op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk.

Lees meer over de Synodes

Verslagen Vrouwensynode 2017

De verslagen van de lezingen en workshops op de Vrouwensynode 2017 Lezing "Paternalisme voorbij – een zorgeloos feministisch gedachtenexperiment" door Janneke Stegeman Napraten over de lezing van Janneke Stegeman WorkshopWaait de Geest nog even vrij? Maaike de Haardt...

Lees meer

Een duurzame massage – Marjan Bosch

Een duurzame massage: speels denken over duurzaam huishouden - Marjan Bosch Workshop Een onderzoekende, reflecterende, speelse benadering van duurzaamheid in je huishouden. Waar ben je blij mee? Wat zou je anders willen? Wat staat je in de weg? Deze workshop biedt, in...

Lees meer
Rode Tent – Berthe van Soest

Rode Tent – Berthe van Soest

Rode Tent - Berthe van Soest Workshop Een Rode Tent hoeden (zondagmorgen) Sinds drie jaar zijn op allerlei plekken in Nederland ‘Rode Tenten’. In een Rode Tent komen vrouwen eens per maand samen om te rusten en op te laden. Het is een manier om voor jezelf te zorgen....

Lees meer
Paternalisme voorbij – Janneke Stegeman

Paternalisme voorbij – Janneke Stegeman

Paternalisme voorbij: een zorgeloos feministisch gedachtenexperiment – Janneke Stegeman Lezing en mogelijkheid tot napraten Terecht bekritiseert het feminisme de patriarchale houding die de wereld beschouwt als eigendom. De witte man onderwerpt en beschaaft die...

Lees meer
Een warme jas – Ineke Ludikhuize

Een warme jas – Ineke Ludikhuize

Een warme jas - Ineke Ludikhuize Workshop Hoe kijk jij aan tegen het zorgen voor naasten? Is het als het op je weg komt je plicht (zorgen voor oude ouders of een chronisch zieke partner bijvoorbeeld), doe je het met liefde of … Denk je dat dit soort zorg steeds meer...

Lees meer
Maak heel wat is gebroken – Corja Bekius

Maak heel wat is gebroken – Corja Bekius

Maak heel wat is gebroken - Corja Bekius Workshop In deze workshop maken we kennis met het multimediale project Uit aarde van Corja Bekius & Andries Govaart (2016). Dit project biedt een schat aan materiaal voor vieringen en groepswerk rond de kwetsbaarheid van...

Lees meer
Vrouwenpower – Annemarie van den Brink

Vrouwenpower – Annemarie van den Brink

Vrouwenpower - Annemarie van den Brink Workshop Een creatieve schrijfworkshop over Vrouwenpower: de kracht van vrouwen onderweg, passend bij het thema “Vrouw en vluchteling”. De workshop bestaat uit verschillende creatieve schrijfopdrachten. Met citaten en foto’s van...

Lees meer

Nieuwsbrief

Word abonnee!

Archief