Vrouwensynode

De Oecumenische Vrouwensynode streeft vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving naar rechtvaardigheid op het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur. Hiertoe wil zij een landelijk platform bieden aan een bonte verzameling vrouwen die actief zijn op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij.

Concreet betekent dat, dat ze vrouwen die zich met deze thematiek bezighouden probeert samen te brengen om zo te zorgen voor wederzijdse inspiratie en, waar wenselijk, de bundeling van krachten. Met het kwartaalblad, de website, de social media en de synodedagen die de Vrouwensynode organiseert, wil ze gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en ervaring en kennis uit te wisselen.

Het visioen van de Vrouwensynode is een wereld waarin in veelkleurigheid van godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en seksuele voorkeur, kortom in gerechtigheid wordt samengeleefd. In het bijzonder richt de Vrouwensynode zich hierbij op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk.

Lees meer over de Synodes

Verslagen Vrouwensynode 2017

De verslagen van de lezingen en workshops op de Vrouwensynode 2017 Lezing "Paternalisme voorbij – een zorgeloos feministisch gedachtenexperiment" door Janneke Stegeman Napraten over de lezing van Janneke Stegeman WorkshopWaait de Geest nog even vrij? Maaike de Haardt...

Lees meer

Waait de Geest nog even vrij? – Maaike de Haardt

Waait de Geest nog even vrij? - Maaike de Haardt Workshop Een workshop over het feministisch theologisch erfgoed van Catharina Halkes in deze tijd. Wat waren Halkes theologische visioenen en cultuurkritische gedachten? Wat betekenen ze vandaag de dag ,voor volgende en...

Lees meer
Met hart en ziel -zangworkshop- Hanna Rijken

Met hart en ziel -zangworkshop- Hanna Rijken

Met hart en ziel - Hanna Rijken Zangworkshop In deze workshop stemmen we met hart en ziel in met de lofzang van Hanna en de lofzang van Maria (het Magnificat). Ook zingen we een hymne van de 12e eeuwse mystica Hildegard von Bingen. We stemmen in en zingen door:...

Lees meer

Een duurzame massage – Marjan Bosch

Een duurzame massage: speels denken over duurzaam huishouden - Marjan Bosch Workshop Een onderzoekende, reflecterende, speelse benadering van duurzaamheid in je huishouden. Waar ben je blij mee? Wat zou je anders willen? Wat staat je in de weg? Deze workshop biedt, in...

Lees meer
Paternalisme voorbij – Janneke Stegeman

Paternalisme voorbij – Janneke Stegeman

Paternalisme voorbij: een zorgeloos feministisch gedachtenexperiment – Janneke Stegeman Lezing en mogelijkheid tot napraten Terecht bekritiseert het feminisme de patriarchale houding die de wereld beschouwt als eigendom. De witte man onderwerpt en beschaaft die...

Lees meer
Maak heel wat is gebroken – Corja Bekius

Maak heel wat is gebroken – Corja Bekius

Maak heel wat is gebroken - Corja Bekius Workshop In deze workshop maken we kennis met het multimediale project Uit aarde van Corja Bekius & Andries Govaart (2016). Dit project biedt een schat aan materiaal voor vieringen en groepswerk rond de kwetsbaarheid van...

Lees meer
Workshop en presentatie – Hilda Koster

Workshop en presentatie – Hilda Koster

Workshop en presentatie - Hilda Koster Workshop In de voetstappen van Sara en Ruth (zaterdagmiddag) Bijbelverhalen over vrouwen die vreemdeling zijn in een ver land In het licht van onze vluchtelingencrisis kijken we in deze workshop naar bijbelse verhalen over...

Lees meer
Verborgen Vonk en Stemexpressie – Jeanette Mennes

Verborgen Vonk en Stemexpressie – Jeanette Mennes

Verborgen Vonk en Stemexpressie - Jeanette Mennes Workshop Jouw verborgen Vonk in beeld (zaterdagmiddag) Do you care als vrouw? Wat is jouw hartelijk handelen in deze wereld? In 1,5 uur maakt Jeanette Mennes je als kunsten_nar wakker voor jouw verborgen vonk. Stap...

Lees meer

Nieuwsbrief

Word abonnee!

Archieven