Vrouwen op pelgrimage

Zo´n 30 vrouwen vanuit verschillende christelijke tradities en landen volgden van 9 – 13 juni jl. het seminar ‘A Women’s Pilgrimage toward Justice and Peace’ op Bossey, het oecumenisch instituut van de Wereldraad van Kerken nabij Genève. De titel van het seminar sluit aan bij het thema dat voor de komende jaren op de agenda staat van de Wereldraad van Kerken: ‘A Pilgrimage of Justice and Peace’. In het seminar stond resolutie 1325 van de VN veiligheidsraad centraal, waarin alle landen wordt gevraagd een nationaal actieplan te ontwikkelen om a) het geweld tegen vrouwen tegen te gaan én b) om vrouwen meer deel te laten nemen aan vredesprocessen. Uit Nederland nam Margarithe Veen, lid Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap Raad van Kerken in Nederland, deel aan het seminar. Lees haar verslag op de website van de Raad van Kerken in Nederland.

Archieven

%d bloggers liken dit: