Op donderdag 15 juni 2017 besloot de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt dat alle ambten (ouderling, diaken, voorganger) voor vrouwen opengesteld worden. Daarmee worden de ‘vrijgemaakten’ een van de weinige orthodoxe kerken waarin vrouwen de ambten kunnen bekleden – een stap die we vanuit de Oecumenische Vrouwensynode van harte toejuichen!

“Een historisch besluit”, oordeelde ook preses (synodevoorzitter) Melle Oosterhuis vrijdagavond, direct na de stemming. “De één is er blij mee, de ander is heel bezorgd en vindt dat we het gezag van Gods woord hebben losgelaten.” Ook op sociale media zijn de reacties gemengd, variërend van extreme vreugde tot diepe teleurstelling. De kwestie is een van de de grootste twistappels sinds 1944, toen de ‘vrijgemaakten’ zich afscheidden van de Gereformeerde Kerken. Maar knallende ruzie of een kerkscheuring – zo ver zal het niet komen, zegt Oosterhuis. “We beseffen dat dit leidt tot verdeeldheid, en daarom houden we elkaar stevig vast. We hebben elkaar hartelijk lief, dat helpt.”

 

 

Lees hier het hele stuk in Trouw 
Klik hier voor het nieuwsbericht op de website van de GKv