Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de Romeinse Curie een adviesraad gekregen die uit louter vrouwen bestaat. Het nieuwe orgaan behoort tot de Pauselijke Raad voor de Cultuur. Dat maakte zijn president, kardinaal Gianfranco Ravasi, op 25 juni bekend. Het doel van de adviesgroep is tweeërlei, legt kardinaal Ravasi uit. “Op de eerste plaats gaat het erom de vrouwen uit te nodigen om de activiteiten van het dicasterium [de pauselijke cultuurraad] te laten beoordelen vanuit hun visie en hun persoonlijke perspectief. Het is niet de bedoeling dat we de kerk willen oppoetsen met vrouwelijke aanwezigheid. De tweede dimensie bestaat er in van de vrouwen aanwijzingen op onbekend terrein en nieuwe horizonten te ontvangen. Hier zijn alleen maar mannen op de hoge posities. Vrouwen hebben uitsluitend administratieve taken. En juist daarom willen we de vrouwen vragen om ons nieuwe paden te tonen, paden die we nog nooit betreden hebben.”