Vrouw x leider, spreker, theoloog

Het netwerk Gelijkwaardig Leiderschap van MissieNederland is ook op Facebook te volgen. In deze Facebookgroep ontmoeten en versterken vrouwen elkaar in hun positie binnen de kerk. Dit kan zijn als leider, spreker en/of theoloog.

Op de pagina kun je je vragen, interessante artikelen of een casus/voorval rondom jouw positie als vrouw in de gemeente delen. De Facebookgroep is een onderdeel van het netwerk Gelijkwaardig leiderschap van MissieNederland. Dit netwerk wil recht doen aan de roeping van vrouwen en mannen door gelijkwaardig leiderschap in de kerk te stimuleren.

Archieven

%d bloggers liken dit: