Heidy Margrit Müller, Sarah Bossaert, Inge Arteel & Machteld De Metsenaere VROUW(ON)VRIENDELIJK? Islam feministisch bekeken VUBPRESS, Brussel ISBN: 9789054874522, 184 pagina’s, € 17,00

In de politieke actualiteit wordt de islam niet bepaald als vrouwvriendelijk afgeschilderd. In naam van de bevrijding van de vrouw wordt bij momenten zelfs een uitgesproken anti-islamitisch betoog gevoerd. Tegen de zwart-witbeelden in waarmee de media ons overspoelen, wil de feministische invalshoek in de eerste plaats de aandacht vestigen op de complexiteit van de islam als religieus, politiek en sociaal fenomeen, ook en vooral wanneer religie een emancipatorische betekenis krijgt.