Voornemen opheffing Landelijk Oecumenisch Platform

In de laatste vergadering van het LOP, februari jl is  het voornemen besproken het LOP op te heffen. De betrokken gemeenschappen is om hun reactie gevraagd. Er wordt nagedacht over een goede afsluiting en of een vorm van contact bewaard kan blijven. In oktober wordt de opheffingsvergadering gehouden. De website van het LOP is nog in de lucht. Lees de nieuwste column Bestaat God? Wat staat er in de sterren?

Archieven

%d bloggers liken dit: