Visie van gelovigen

Visie van gelovigen, een nieuwe kritisch katholieke website, wil de droom van paus Johannes XXIII opnieuw onder woorden brengen en helpen verwerkelijken. Tijdens de eerste zittingen van het 2de Vaticaans Concilie in 1962 heeft Johannes  XXIII heel bewust in de richting van vernieuwing gestuurd. Hij stierf in 1963. Na zijn dood hebben behoudende kardinalen en drie successievelijke pausen de veranderingen geleidelijk op dood spoor gezet. Visie van gelovigen organiseert plaatselijk bijeenkomsten gedachtig de uitnodiging van de huidige paus Franciscus om vanuit de basis suggesties aan te leveren voor veranderingen in de kerk.

Archieven

%d bloggers liken dit: