Op 7 maart 2021 was er een virtuele bijeenkomst van de Oecumenische Vrouwensynode. Door het Covid-19 virus dat rondwaart en een wereldwijde pandemie veroorzaakt is het niet mogelijk om fysiek bijeen te komen. Aan deze virtuele synodetafel namen 27 vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën en  met verschillende achtergrond deel.

Thema van de virtuele synodetafel was: Het vuur van de Vrouwenbeweging! Met als onderliggende vragen: waar word je warm van? Wat gaat je aan je hart? Wat is belangrijk voor je?

Na een kennismakingsrondje volgde een gesprek in kleine groepjes waarin de vrouwen met elkaar in gesprek gingen over het vuur van vrouwen.

Daaruit kwam naar voren dat voor veel vrouwen verbinding met anderen centraal staat. Verbinding niet beperkt tot religie maar ook daarbuiten. Vrouwen die met elkaar verbonden zijn ondanks verschillende achtergrond en religie hebben een gezamenlijk streven: Gehoord worden om wie zij zijn, de capaciteiten die zij hebben.  Vrouwenrechten wereldwijd aandacht geven. Verwezen werd naar het lied van Joke Smit, dé feministe van het eerste uur. ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen!’

Ook is er de wens naar inclusief taalgebruik. Op dit moment opnieuw aangezwengeld door de nieuwe Bijbelvertaling. Het taalgebruik niet beperken tot de taal in de bijbel maar ook het taalgebruik dat naar vrouwen toe gebezigd wordt op sociale media.

Diversiteit is een belangrijk item in deze tijd. Mensen/ vrouwen niet uitsluiten om kleur of afkomst. Bewust aandacht schenken aan vertegenwoordiging uit verschillende groepen van de samenleving. Hun stem laten horen.

Voor jonge vrouwen is het belangrijk dat zij zich gesteund weten in hun positie en kerk en maatschappij. Hoe zij aan alle taken die zij op hun schouders hebben een zo goed mogelijke invulling kunnen geven. Zich daarbij gesteund weten door oudere generaties. Ook al gaan zij soms dezelfde weg en stellen zij dezelfde vragen.

De rol van de Oecumenische Vrouwensynode in dit geheel is er een van verbinden, mediaten en ondersteunen van initiatieven. We hopen op een goed en vruchtbaar 2021 met deze speerpunten!