Van de hand van Anke Passenier is een vertaling verschenen van het werk van Marguerite Porete, auteur van Spiegel van de eenvoudige zielen.

Anke schrijft: “Marguerite Porete was een Franse begijn en auteur van de Spiegel van de eenvoudige zielen, een mystieke leertekst die furore maakte en verbreid werd door heel Europa. Marguerite werd in 1310 in Parijs als ketter verbrand wegens ketterse denkbeelden, maar feitelijk met name uit politieke motieven. Haar tekst bleef anoniem voortleven en frequent in kloosters gelezen. Gender is hier in die zin verbonden met genre, aangezien leerteksten gewoonlijk niet door vrouwen werden geschreven… Bovendien wijkt Marguerite bewust af van de emotionele, fysieke insteek die aan vrouwen graag werd toegeschreven. Het is de eerste vertaling van de Oudfranse tekst in het Nederlands. Voor informatie en een impressie: zie de website.”