Op 6 maart 2015 was er een studiemiddag in Groningen: Leiderschap, spiritualiteit en gender, ter herdenking van Teresa van Avila (1515-1582). Teresa van Avila was een befaamd Spaans mystica en geestelijk leidster. Zij had in haar eigen tijd grote impact en ook nu nog is zij een groot inspiratiebron voor vrouwen en vrouwelijk leiderschap.  Namens de Oecumenische Vrouwensynode ging voorzitter Jasja Nottelman erheen en schreef een verslag over een inspirerende en activerende middag.

Een drietal vrouwen lieten op deze studiemiddag horen op welke manier Teresa van Avila hen inspireert, en wat dit zegt over leiderschap en gender in onze tijd. Bibi Straatman, docent cultural studies en onderzoeksmethodologie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, beet het spits af met een bevlogen verhaal over hoe zij Teresa heeft ‘ontmoet’. Al jaren leest en herleest zij het werk van Teresa en is zo met haar in gesprek. Straatman introduceerde het begrip ‘Parresia’, als kenmerk van het spreken van Teresa. De term werd al in de oudheid gebruikt: vrijmoedig de waarheid spreken. Met daarbij het perspectief: zij die geen macht hebben mogen zich uitspreken, er wordt een halt toegeroepen aan hen die macht misbruiken.
Prof. Mirjam de Baar, hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het Christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen schetste vervolgens het leven van Teresa en plaatste haar in haar tijd.
Na de pauze bracht dr. Anne-Claire Mulder het perspectief in van gender en leiderschap. Hoe kijken mensen aan tegen vrouwen of mannen als leider? Welke beelden hebben we als het gaat om leiderschap, en hoe speelt het begrip autoriteit hierin een rol? 
Het co-referaat werd gehouden door prof. Hanny Elzinga, Dean van het Honours College van de Rijksuniversiteit Groiningen, die een aantal dingen liet terugkomen van de lezingen en ons vertelde hoe ze in haar werk de relatie tussen gender en leiderschap herkende. Bovendien maakte ze ons duidelijk dat er op dit gebied voor vrouwen nog wel wat te winnen valt – beelden zijn hardnekkig!