Verslag netwerkbijeenkomst

Op 5 december ontmoetten 20 vrouwen elkaar in het pand van de Remonstranten aan de Utrechtse Nieuwegracht voor een netwerkbijeenkomst. Als bestuur van de Vrouwensynode willen we graag een platform zijn en daarom hadden we allerlei organisaties aangeschreven en vrouwen uitgenodigd die bezig zijn met thema’s rond vrouwen, gender en religie. Vrouwen uit oecumenische organisaties (zoals de Raad van Kerken en SKIN), verschillende kerken, katholieke vrouwenorganisaties, vrouwen uit de academie en feministische theologie en uit de praktijk van klimaatactivisme waren aanwezig. Het werd een boeiend rondetafelgesprek (aan een lange tafel) waar ieder op tafel legde welke vraag of thema of vraag haar ‘hoog zat’. Om maar een paar onderwerpen van de lange lijst die ontstond te noemen: er werd gesproken over representatie (waarom zijn vrouwen nog steeds weinig zichtbaar op belangrijke posities) en over ‘witheid’ van kerken, over de actualiteit van feministische theologie en de vraag of en waar die raakt aan geleefde geloof van veel vrouwen, over de opkomst van rechts nationalisme en gender, over vrouwen in het ambt.
Het was een ontmoeting die voor herhaling vatbaar is; bemoedigend om elkaar te spreken en vragen te delen met elkaar. Bij de lunch werden de onderlinge contacten aangehaald en gegevens uitgewisseld. Als OVS bestuur zijn we blij met de aangehaalde contacten en de aangedragen thema’s, om mee te nemen in de voorbereiding van de synodemiddag 2024 en het synodeweekend 2025.

Archieven