Verslag 8 maart 2014

Verslag

Op 8  maart kwamen in de Thomaskerk in Amsterdam ruim 140 jongere en oudere  vrouwen uit de breedte van de kerken samen rondom het thema “Vrouwen Houden Huis – over geloven in duurzame economie”.  Een dag met inspirerende verhalen, voorbeelden uit de praktijk, film,  muziek, gelegenheid om te netwerken en een heerlijke lunch van een duurzame cateraar.

De dag  begon met een viering waarin onder meer een groet gebracht werd door  vertegenwoordigers vanuit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen.  Zo was er vanuit de PKN synodevoorzitter Karin van den Broeke,  vanuit de Oud-Katholieke Kerk Rina Homan, vanuit de Ekklesiabeweging  Cathérine Verviers, vanuit de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging Leny Boere, en Ans Odinot vanuit de Oecumenische Vrouwensynode van Amsterdam. Nora Asrami zou aanwezig zijn vanuit de islamitische gemeenschap maar was helaas ziek.

Vervolgens  werden de workshops geïntroduceerd in korte Talks en een lezing  door Anneleen Decoene,  een Vlaams feministisch theologe. Na de duurzame lunch –  met gelegenheid om te netwerken – konden de deelnemers kiezen  voor  verder praten met Anneleen Decoene, naar bijbelworkshop Ruth, de  film Solar Mama, op excursie naar de Zuidas of naar een workshop  songtekst  schrijven, Kasmoni, basisinkomen voor iedereen of geloof in  een duurzame wereld. In de afsluitende viering kwam uit iedere workshop  een  bijdrage.

Hieronder verslag op onderdelen.

Lees over de dag als geheel
Karin van den Broeke Vrouwensynode maakt echte verjongingsslag op de website van de PKN of als pdf.
Marianne van Waterschoot Verslag Oecumenische Vrouwensynode 2014 op NieuwWij.nl of als pdf.
Het verslag van onze eindredacteur Joanne Seldenrath
Begripsverheldering emancipatie, feminisme, gender van Annego Hogebrink

Voor de foto’s gemaakt door

  • Rina Homan klik hier
  • Mariean Schut klik hier
  • Trees van Montfoort klik hier

Archieven