Teresa van Avila Weg van volmaaktheid en kleinere werken

Weg van volmaaktheid en kleinere werken, Teresa van Avila, Christelijke spiritualiteit en mystiekIn 1559 verbiedt de Inquisitie praktisch alle religieuze boeken in het Spaans geschreven. Voor Teresa van Ávila (1515-1582) en haar medezusters is dit een zware klap. De censuur ontdekt in de teksten van Teresa een latente polemiek met de theologen van haar tijd, vrijmoedige reacties tegen de gezagdragers, duidelijke en ironische allusies aan het adres van de Inquisitie. Een veroordeling bleef dan ook niet uit. Teresa wordt gedwongen haar teksten te herschrijven vooraleer ze te publiceren. In deze nieuwe vertaling werden heel wat ‘veroordeelde’ teksten in voetnoot opgenomen. Een uitgebreide inleiding en veel historische kanttekeningen helpen om alles beter in zijn context te plaatsen en Teresa’s genie beter te begrijpen. Er zijn ook kleinere geschriften van Teresa opgenomen: een commentaar op het bijbelse Hooglied, vanuit het gezichtspunt van gebed en mystieke ervaring; al haar Gedichten (Spaanse tekst én vertaling), een aantal gebeden (Verzuchtingen van de ziel tot God); tenslotte ook het humoristische Antwoord op een uitdaging, het niet minder pittige Zoek je in Mij, en een verzameling van Raadgevingen.