De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging roept op te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen: “De ‘voormoeders’ van de huidige leden van de Unie hebben hard gestreden om ervoor te zorgen dat ook vrouwen hun volledige burgerrechten kregen: aanvankelijk alleen het passief, later ook het actief stemrecht. Vanuit die achtergrond roept de Unie NKV niet alleen haar leden, maar ook vrouwen en mannen buiten de Unie NKV, op om op 22 mei gebruik te maken van dit in het verleden zo moeizaam verkregen burgerrecht en deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.” Lees de hele oproep en de geschiedenis van Nederlandse ‘vrouwen’wetten.