Unie NKV / Leny Boere-Nederend

De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging is een samenwerkingsverband van katholieke (vrouwen)organisaties met een ledental van 15.000 vrouwen en mannen. De Unie NKV is …

is een ondersteunende en bindende factor voor katholieke vrouwenorganisaties en pleit binnen de katholieke kerk voor een gelijkwaardige positie voor vrouwen met de waardering en erkenning die daarbij horen. Ook wil de Unie NKV vanuit een christelijke overtuiging met woord en daad een bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn en in het politieke debat vanuit haar verantwoordelijkheid haar stem laten horen. De Unie NKV werkt internationaal samen met zusterorganisaties om samen een krachtig geluid te laten horen over onderwerpen die zowel binnen als buiten de kerk spelen.

www.unienkv.nl
info@unienkv.nl