Helaas kampen vrouwenorganisaties en vrouwennetwerken met steeds kleinere deelnemersaantallen of steeds minder leden – dit bleek ook tijdens het Synodeweekend een punt van zorg. Gelukkig blijkt ook telkens weer dat er nieuwe initiatieven gaande zijn voor emancipatie van en verandering in de kerken. Vandaag uitgelicht: Bezield Verband Vlaanderen. 

Het Bezield Verband, opgericht op 30 november 2013,  bundelt – voorbij aan de ergernissen, frustraties en discussies uit het verleden – de krachten om een perspectiefwissel te creëren waarin diverse christelijke geloofsgemeenschappen een netwerk vormen en nieuwe wegen zoeken, ontwikkelen en zichtbaar maken in de kerk in Vlaanderen.

De visie van Bezield Verband

De kern van de zaak
Het is een netwerk van personen en kerkgemeenschappen die een eigentijds lichtbaken van zingeving willen zijn. Zij bouwen de gemeenschap die ze zelf willen dragen democratisch op.

Krachten bundelen
De doelstelling van het Bezield Verband is eenvoudig. De initiatiefnemers willen in Vlaanderen de krachten bundelen om een bezield verband te creëren waar ze samen met diverse geloofsgemeenschappen een netwerk vormen en nieuwe wegen zoeken, helpen ontwikkelen en zichtbaar maken. Dit is een perspectiefwissel voor kerkgemeenschappen in Vlaanderen. Daarvoor wordt ook deze website bezieldverband.be opgericht. Ze toont wat er nu al bezig is aan kerkvernieuwing in Vlaanderen en roept mensen, gemeenschappen en parochies op zich aan te sluiten. Lees hier de Visietekst van Bezield Verband .