Tweehonderd jaar (vrouwen)geschiedenis

Tweehonderd jaar (vrouwen)geschiedenis: daar valt een hoop over te zeggen! In 2013 organiseerden de Vereniging voor Gendergeschiedenis dan ook samen met het  Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) een groot congres, getiteld “De Vrouw 1813 – 1913 – 2013”, in het kader van het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Een selectie van de lezingen die tijdens dit congres gehouden werden, is nu omgewerkt tot een artikel voor het themanummer  De Vrouw 1813-1913-2013 van de BMGN-Low Countries Historical Review, onder redactie van Mieke Aerts en Lex Heerma van Voss. Het hele nummer kun je nu hier lezen, op de onlangs vernieuwde website van BMGN-LCHR. Heb je liever een gedrukte versie? Die kan besteld worden via info@knhg.nl.   

Archieven

%d bloggers liken dit: