Transgenders – lichaam van Christus – Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager

Transgenders – lichaam van Christus?? – Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager

 

Workshop

In lang niet alle kerken worden transgenders geaccepteerd en opgenomen in de geloofsgemeenschap, die ook wel “het lichaam van Christus” wordt genoemd. Transgenders werpen een bijzonder licht op de lichamelijkheid van de Kerk.

Nadat we hebben uitgelegd wat “transgender” inhoudt, willen we stilstaan bij enkele voorbeelden van uitsluiting en insluiting, en nadenken over factoren die helpend of juist niet helpend zijn bij de acceptatie van transgenders in een geloofsgemeenschap. Ons vertrekpunt daarbij is de existentiële ervaring van lichamelijkheid van transgenders. Daarna kijken we met de ervaringen van transgenders als uitgangspunt naar verschillende Bijbelteksten over lichamelijkheid. Wat leveren deze teksten ons op over de vraag hoe kerken omgaan met transgenders?

 

Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager

Jolanda Molenaar studeert theologie en coördineert een gespreksgroep voor gelovige transgenders. Ze gaat geregeld voor in doopsgezinde en pkn gemeenten in Noord Nederland.

LinkedIn profiel Jolanda

 

Heleen Zorgdrager is hoogleraar Systematische Theologie met bijzondere aandacht voor genderstudies aan de Protestantse Theologisch Universiteit.

PThU profiel Heleen

 

 

 

Archieven

%d bloggers liken dit: