Traditie en seksualiteit – Werkgroep hagar-sarah

Verhalen van geweld en bevrijding

 

Workshop

Een interactieve en informatieve workshop met ervaringen van vrouwen uit jodendom, christendom en islam. Met medewerking van vrouwen van de website hagar-sarah, de stichting Kezban en de stichting VPSG in Haarlem en met inleidsters uit de drie tradities.

In de workshop worden boodschappen, gewoontes en regels uit de drie tradities op het gebied van seksualiteit aan het licht gebracht en hun positieve en negatieve doorwerking toen en nu voor vrouwen en mannen. Er is ruimte voor het delen van ervaringen over de aspecten van geweld en bevrijding in de drie tradities, met de bijbehorende ambivalenties en ruimte om te leren van elkaar hoe er mee om te gaan. Gegevens over vindplaatsen van informatie en ondersteuning worden uitgewisseld.

 

Werkgroep hagar-sarah

De workshop wordt georganiseerd door Ellen Kok en Annego Hogebrink, namens de redactie van de website hagar-sarah. www.hagar-sarah.nl

Sites van beide andere stichtingen www.stichtingkezban.nl en www.vpsg.nl