Op zondag 8 maart j.l. zat de Janskerk in Utrecht vol met vrouwen van verschillende leeftijden, achtergronden en gezindtes. Wat hen verbond, was interesse in vrouw en geloof – en daarmee in de Vrouwensynode! Aletta Jacobs kwam op bezoek, er werd genoten van een heerlijke high tea en er vonden verdiepende gesprekken plaats. De middag werd afgesloten met een viering waarin eeuwenoude liederen van Hildegard von Bingen klonken, vertolkt door de vrouwenschola van het Vocaal Theologen Ensemble.

     

© Foto’s: Rina Homan & Riet Schuur, collage: Emsi Hansen

Terugkijken op de dag

Voor het verslag van de dag, met dank aan Sara Johansson, kunt u hier klikken.

De officiële fotografes van de dag waren Rina Homan en Riet Schuur. Rina’s foto’s zijn hier te vinden en die van Riet hier. Dank aan beiden!

© Foto: Rina Homan

Opening & voorstelling

De dag werd geopend door voorzitter Jasja Nottelman, waarbij bestuurslid (PR & communicatie) Emsi Hansen kort de nieuwe lay-out van het kwartaalblad, de ZijSpiegel, presenteerde. Ook het nieuwe logo, dat de deelneemsters al op kaartjes aan pennen hadden ontvangen, kwam aan bod. Vervolgens vond de theatervoorstelling van Marijke Kots plaats, die treffend en ontroerend stukjes uit het leven van Aletta Jacobs verbeeldde. 

 

 © Foto’s: 1) Rina Homan 2) Riet Schuur

Gespreksronde

Na de voorstelling deelden de deelneemsters zich in groepjes in en kon de gespreksronde beginnen. Eerst vond er een voorstelrondje plaats, waarin iedereen iets over zichzelf kon vertellen aan de hand van de vraag: “Voel jij je een Aletta Jacobs?”
Uit het verslag van Sara Johansson: “In de groep waar ik in zat herkenden sommigen veel van zichzelf in het verhaal van Aletta Jacobs, terwijl anderen helemaal niets herkenden. Ons gesprek ging over macht en vooroordelen (van onszelf en van anderen), over de rol van voorbeelden, over de relatie tussen vader en dochter en hoe we de dialoog met  mensen van andere geloven kunnen voortzetten.”
Na deze voorstelronde splitsten de groepjes zich op in tweetallen met een vraag over de rol van feministische theologie en de noodzaak daarvan. Sara: “Tijdens het hele groepsgesprek werden we van nieuwe energie voorzien door diverse lekkernijen die op tafel stonden dankzij de voorbereidingen van een heleboel hardwerkende vrijwilligers. Ik was blij verrast dat er op de synodemiddag zoveel jonge vrouwen onder de deelnemers van de synodemiddag zaten! Ik werd ook geïnspireerd om vaker met andere vrouwen ervaringen te delen.”

   

 

© Foto’s: Rina Homan

Dromen & acties

Tot slot werd de deelnemers gevraagd op een paars kaartje een concrete droom of actie te schrijven. Eentje was om mee naar huis te nemen, de ander voor het bestuur, om ons nog beter inzicht te geven in wat vrouwen vandaag bezighoudt en waar ze mee bezig willen zijn. De kaartjes leverden veel mooie dromen en acties op, die op een aantal vlakken overeenkomst vertoonden. Uit veel dromen c.q. concrete acties spreekt het verlangen naar gelijkheid, daarbij werd ook vaak een oproep gedaan om mannen hierbij te betrekken. De roep om inclusief taalgebruik werd veel gehoord, evenals de wens om het verhaal van “hoe het was” en wat er bevochten/bereikt is, niet verloren te laten gaan.

 

© Foto’s: Emsi Hansen

Vanuit het bestuur danken we jullie allen hartelijk voor de input, we gaan er zeker mee aan de slag!

Viering & afsluiting

De middag werd afgesloten met een viering waarin het Vocaal Theologen Ensemble liederen van Hildegard von Bingen liet klinken. Sara: “Als mooie en meditatieve afsluiting van de dag kwamen we allemaal bijeen in een kring in het koor rond om het Vocaal Theologen Ensemble. Jasja Nottelman schetste het leven van deze veelzijdige theologe en mystica die bijna duizend jaar geleden werkzaam was. Zo werden de verschillende verhalen, over Hildegard van Bingen, over Aletta Jacobs in de 19 eeuw en over onszelf vandaag en in de toekomst allemaal omsloten en gedragen door de eeuwenoude muziek en teksten.  ”O vuur van de Geest, de Trooster, leven van het leven van alle schepselen (….) O krachtigste van paden die overal binnendringt in de hemel en op aarde en in alle diepten. U brengt samen en verenigt alle mensen. (…)”

       

 

© Foto’s: 1) Riet Schuur 2) Rina Homan

Als bestuur kijken we terug op een erg geslaagde middag waar al veel enthousiaste reacties op gevolgd zijn. Dank aan alle vrijwilligers en deelnemers!