Terugblik ‘Ontmoeting rond bronnen en waarden in 3 religies

Afgelopen najaar organiseerde de werkgroep Trialoog van het Oecumenisch Vrouwennetwerk NoordHolland, een serie avonden onder de titel ‘Ontmoeting rond bronnen en waarden in Jodendom, Christendom en Islam’, met ondersteuning van het Catharina Halkesfonds. Annego Hogebrink blikt terug op inspirerende avonden: “Veel blijkt nieuw en verrassend te zijn, niet alleen wat uit teksten en traditie wordt verteld, maar ook wat betreft de eigen socialisatie en beeldvorming.” Klik hier om het volledige verslag te lezen. 

Archieven