Symposium Unie NKV en KNR: “Scheurtjes laten licht door”

Van 4 tot en met 25 oktober 2015 wordt in Rome een bisschoppensynode gehouden over het gezin. Deze heeft als thema: ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Konferentie Nederlandse Religieuzen nodigen op 22 april a.s. betrokken katholieken uit voor een symposium.

Dit symposium biedt de gelegenheid mee te praten over kwesties waar men in hun relationele leven mee te maken heeft en over de rol die het geloof en de kerk daarbij heeft. De Unie NKV en de KNR zullen naar aanleiding van het symposium aanbevelingen formuleren die zullen worden gedeeld met de organisatoren van de bisschoppensynode.

Klik hier voor het volledige programma en om je op te geven. 

Archieven