Ooit dacht de mensheid dat zij de aarde kon beheersen. Maar het besef groeit dat de mens, juist voor basale basisbehoeften als lucht, water en voedsel, afhankelijk is van de aarde. De mens is slechts een van de vele wezens op de aarde. Als door milieuvervuiling en klimaatverandering de menselijke levensbehoeften schaars worden, zijn het juist de vrouwen die het slachtoffer zijn. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat feministische theologen een belangrijke rol spelen in het debat over ecotheologie. 

Tijdens deze studiemiddag doordenken de drie feministische theologen Erica Meijers, Hilda Koster en Trees van Montfoort vanuit eigen invalshoek de relatie tussen feminisme en ecotheologie. Zij laten zien hoe in de kerk en theologie gesproken kan worden over de schepping en de aarde. Het gaat over de verhouding tussen God, mens en de aarde en de rol van gender daarin. Maar ook over economie, politiek en industrie.

Klik hier voor meer informatie en opgave voor de studiedag op 8 maart 2019 in Groningen.