Het feminisme is ineens weer in. Beroemdheden als Harry Potter-actrice Emma Watson houden toespraken voor de Verenigde Naties, waarin ze zich openlijk als feminist identificeren. Het tijdschrift Opzij brengt een mannen-editie uit onder de titel Ophij. Vrouwelijke en mannelijke studenten schrijven (weer) scripties over feministische onderwerpen. Hoe is dit zo gekomen? Is het feminisme simpelweg weer opgestaan of is er sprake van een geheel nieuw feminisme van een andere aard? De Studiedag Gender en Religie 2016 gaat in op deze vragen. 

En welke impact heeft het op geleefde religie, religiestudies en theologie? Zijn er bijvoorbeeld nieuwe strategieën van bijbellezen? Hoe verhoudt het nieuwe feminisme met de oude wortels? Deze vragen worden voorgelegd aan drie jonge feministen. U bent van harte welkom om met hen van gedachten te wisselen. Klik hier voor meer informatie en de flyer