Een aantal weken geleden werd duidelijk dat van de vijftig auteurs die meewerkten aan het nieuw verschenen boek Spirituele Oecumene slechts twee vrouw zijn. Dat zorgde voor protesten, onder meer in de krant en op Facebook. Dr. Mariecke van den Berg (Religiewetenschap) analyseert in het Nederlands Dagblad de reactie die Geert van Dartel (Katholieke Vereniging voor Oecumene) gaf op de kritiek, zo is te lezen op de website van de Universiteit Utrecht.

“Van Dartels reactie op de in zijn ogen wel wat heftige consternatie bevat twee reflexen die vaker voorkomen wanneer het over emancipatie gaat en die een meer vruchtbare respons in de weg staan”, zegt Mariecke an den Berg onder meer. “De eerste reflex is die van ‘het gebeurde gewoon’. Men denkt vaak dat uitsluiting slechts plaatsvindt als het met opzet gebeurt, maar dat is niet zo. Uitsluiting is juist vaak het gevolg van een blinde vlek, die vaak onvoldoende wordt erkend.”