Teresa van Avila, Camille Contzen Crowet, Etty Hillesum, Pierre Teilhard de Chardin, Jozef Cardijn. Spirituele godzoekers die lange of korte tijd geleden leefden en die ons inspiratie bieden. De Vlaamse website kerknet.be maakte over deze en andere bekende en minder bekende spirituele mannen en vrouwen een serie: Spirituele meesters. 

Een van de filmpjes gaat over de onbekende huisvrouw Camille Contzen Crowet (1900-1970). Al van kinds af aan leeft deze Waalse, in atheïstisch milieu grootgebrachte vrouw in diepe verbondenheid met God en Christus. Haar man kwam er pas na haar dood achter hoezeer zij zich wijdde aan geloof en gebed. In een brief aan een Franse priester schreef ze gebedsadviezen, zoals:

“Welke gebedstechniek je ook gebruikt: die moet altijd een middel blijven en mag nooit het doel vervangen. Doel is en blijft de vereniging met God door Jezus.”

Bron: De Bezieling.

Klik hier voor een overzicht van de filmpjes.