Op woensdag 22 september j.l. vond het symposium “Scheurtjes laten licht door” plaats, georganiseerd door de Unie NKV en de KNR. Ongeveer 70 betrokken katholieken – leken, pastores, religieuzen – kwamen bijeen in Utrecht om te spreken over relaties en gezin. Aan de hand van wat er tijdens deze bijeenkomst besproken werd, is een slotverklaring opgesteld. Deze zal ook naar Rome en naar de Nederlandse bisschoppen gestuurd worden. Hier kunt u de slotverklaring lezen.