Brochures uitgegeven door de Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld (VPSG) en aldaar te bestellen:  info@vpsg.nl

Mijn lichaam, mijn ziel. Over (seksueel) geweld en pastorale hulpverlening. 2004
Lisette van Gils / Stichting VPSG Prijs: € 5,00 (excl. porto)

Praat er over. Achtergronden en praktische tips bij het praten over seksueel geweld in de kerken. 2006
Stichting VPSG Prijs: € 5,00 (excl. porto) 

Seksualiteit: Praat erover! Lichamelijkheid en seksualiteit ter sprake brengen in de kerken.  2010
Stichting VPSG Prijs: € 5,00 (incl. porto)