Seksisme in de kerk vraagt om actie

Seksisme in de kerk, hoe zit dat nu eigenlijk? Het Nederlands Dagblad deed er onlangs onderzoek naar. De hierbij gehouden
enquete wees uit dat maar liefst negen van de tien vrouwelijke voorgangers seksisme ervaart bij het werken in de kerk. Het onderzoek deed stof opwaaien maar sommige reacties misschien nog wel meer. Zo sprak ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland, zich uit in een interview in Trouw. Hierin reageert hij verbaasd en geshockeerd op de negatieve ervaringen van vrouwelijke voorgangers. Maar daarnaast noemde De Reuver het weren van vrouwen van de preekstoel, zoals nog in een deel van de PKN gebeurt, géén seksisme maar keuzevrijheid.

Vanuit de Oecumenische Vrouwensynode zetten wij hier uiterst kritische vraagtekens bij. Dit hebben wij ds. De Reuver laten weten door middel van een brief, die je hier kunt lezen.

Wil je de brief ook ondertekenen? Dat kan eenvoudig door ons te mailen.

Archieven