Zaterdag 11 maart 2023: Verbinding in verschilligheid

Vlak na internationale Vrouwendag organiseren we in Houten een inspiratie dag voor vrouwen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen en kerken, vrouwen die zoeken naar hun plek in deze geloofsgemeenschappen.
We creëren met elkaar een veilige plek om verhalen te vertellen over wat ons uitdaagt en te delen wat ons dwars zit. We willen elkaar dragen als vrouwen die verschillen èn verbonden zijn en hopen op te laden door de verbondenheid van vrouwen van verschillende generaties en achtergronden. Deze dag gaat over de kracht van verschillen en solidariteit en verbondenheid over grenzen heen.

Klik hier om meer te lezen over het programma.

Hier kun je je opgeven voor de dag, van harte welkom!