Marthe Link Samen redden wij het wel

De Stichting VPSG zet zich in voor het bespreekbaar maken van seksueel geweld in kerkelijke kring en voor de pastorale/levensbeschouwelijke begeleiding van mensen die hulp vragen bij de verwerking van seksueel misbruik. Marthe Link, verpleegkundige en theologe was 25 jaar lang actief in het werken met slachtoffers van seksueel misbruik. In dit boek het brede palet waarover zij beschikt om dit werk te doen. Naast artikelen en lezingen ook gedichten, liederen en preken van haar hand. Het materiaal is geselecteerd op bruikbaarheid voor velen in heden en toekomst. Mensen die slachtoffer zijn geworden een stem geven, verhalen van verzet tegen het licht houden, bronnen van waaruit te leven valt herontdekken, de opstandingskracht van mensen benoemen: dit zijn belangrijke drijfveren in het werk van Marthe Link.

Uitgeverij: Narratio | Aantal pagina’s: 148 | Prijs: € 15,00 | ISBN 9789052634821