Onder de noemer ‘Samen Lokaal’ brengt de Bezieling portretten van lokale levensbeschouwelijke initiatieven ‘waar je zo maar naartoe kunt’. Kerken mogen leeglopen, religie, spiritualiteit en levensbeschouwing zijn allerminst passé. En ‘ieder voor zich’? Het is maar net waar je kijkt.

Zie de website van de Bezieling.