Joanne Seldenrath

 

Ik ben theologe en bureauredacteur en werk vanuit mijn eigen bedrijf S+Taal als ZZP’er voor organisaties op het gebied van levensbeschouwing en vrouwenbeweging. Mijn ambitie is dat wat ik schrijf, voor een ander…

van betekenis moet zijn. Daarbij beleef ik veel plezier aan het ‘maken’ van een tekst: een schriftuitleg voor het tijdschrift In uw midden, een gastdienst voor protestantse gemeentes in Limburg, interviews voor tijdschriften van de Oecumenische Vrouwensynode, de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging, FAM! (Limburgs expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken), boekrecensies of de rubriek Kort Nieuws voor Herademing. De tijdschriften van de Vrouwensynode, Unie NKV en FAM! redigeer ik ook.

www.s-en-taal.nl
info@s-en-taal
(0475) 488 790