(s)preekwedstrijd voor vrouwen

Vrijzinnigen Nederland organiseert een wedstrijd voor vrouwen die  het een uitdaging vinden om in het openbaar te spreken. Inspiratiebron  is een uitspraak van Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikante in  Nederland en de vrouw van kunstenaar Jan Mankes: ‘Ja, heilig is alle  kunst. Alle wegen die zich verheffen boven de allerdaagschheid voeren  tot God. Zoo’ n weg wijst de wetenschap en stellig ook de kunst.’ Inleveren voor vrijdag 6 juni, finale zondag 15 juni in Paradiso. Voor meer informatie zie de website van de Vrijzinnigen.

Archieven