Het onderzoeksnetwerk Onderlinge Promotie Promoting van het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie is er voor iedereen die verdiepend schrijft over of werkt aan thema’s op het gebied van gender en religie. Ook dit jaar vindt er weer een OPP-week plaats in de Priorij Emmaus te Maarssen. Tijdens deze week is er tijd voor het werken aan je onderzoek/artikel, maar ook voor uitwisseling met collega-theologen. Klik hier voor de uitnodiging, en hier voor het inschrijfformulier.